Hiển thị 1 kết quả

Nguyễn Văn Quốc là ai ?

Tôi tên là NGUYỄN VĂN QUỐC. Sinh ngày 28/12/1995 Tôi được sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam. Nơi mà nắng thì cháy da cháy thịt. Mưa thì mưa thúi đất. Nói như vậy thì hơi quá nhưng nó thể hiện được thời tiết khắc nghiệt của dải đất miền trung như thế nào. …